Ulma & Zakireen Contact Numbers
 
 

Zakireen

Name

Residence

Phone         

Ata Huss Mahajar

Sanawa 03006376938

Azhar Baloch

Jhung coming

Altaf Shah

Jahanpur 03006370068
Agha Ali Hus Qumi Bhakar

03009897872

Ansar Imam Gujar Khan 03009733989
Ali Abbas Alvi Chunya

03008824602

Ameer Abbas kala Sargodha coming
Amir  Rubani

Bhakar

03004123683
Aqil Mohsin Naqvi

DG Khan

03217865110

Ali Raza Bukhari

Daud Khail 03005214394

Asad Raza Bukh

Taradewali 03004128114

Abbas RazaJandvi

Raiwind coming
Bashir Salak Bhakar coming
Ghazanfar Gondal Deowal 03028607214
Ghazanfar Busalwi Jhung coming
Ghulam Bhati Kamalia coming
Ghulam Faridka Jhung coming
Gulzar Gondal Boosal 03009147410
Hafiz Raheem Chote 03006780354
Habib Raza Hafizabad 03458901472
Ijaz Huss Jhandwi Bahawalpur 03009681825
Ijaz Hussain Chote coming
Iqbal Hussain Bajarhwala 03006284187
Ilyas Raza Razvi DG Khan 03007510953
Jaffter Tayar Bhera 03009603083
Khuda Bakhsh Bhakar coming
Khurshid Porh Muzafargarh 03006761269
Khurshid Jafferi Jhung 03026727475
Khadim Gagri Muzafargarh 03007317741
Liaqat Hussain Samandwana 03008705796
Mushtaq Hussain Jhung 03004590093
Madah Shah Dairadinpana 03007480038
Manzur Shah Kotadu 03336004592
Mohammad Abbas Lahore 03004314445
Musa Khan Dairadinpana 03006354912
Maqbul Dhaku Jhung 03006505231
Muzamal Shah Katowal 03006243571
Mureed Hussain Padrarh 03345121474
Mukhtar Khokhar Sargodha 03006011760
Muntazir Mehdi Shekhupura coming
Nasar Notaq Bhakar 03007480038
Najam Shah Notak Bhakar 03006354744
Naveed Ashiq BA Lahore 03009434620
Niaz Abbas Joya Khushab 03008708474
Nawab Arif Dhan Bubkanwala 03006456039
Naeem Raza Jhamra 03339813682
Qazi Waseem Khanewal 03007319891
Qamar Abbas Narowali 03016203338
Riaz Hussin Shah Ratowal 03005178193
Sajid Hussain Rukan 03008626013
Sajad Sokrhe Tonsa 03006504082
Sabir Hussain shah Behal 03002571351
Sajad Hussain Shumari 03006234185
Shoukat Raza Multan 03006356810
Shafqat  Mohsin Gujrat 03009624814
Shafqat Shah Sargodha 03016756982
Shamas Abbas Karorh 03016756982
Shajar Hussain MBDin coming
Saqlain Ghallu Bhakar 03009401135
Taqi Qayamat Muzafargarh 03007703312
Tanvir Hussain MBDin 03007756101
Wasem Baloch Lalyan 03007701949
Zargham Abbas Jhung 03006501175
Zureyat Imran Sahiwal 03009603844
Zaighum Abbas Gujrat 03006244776
Zaighum Zaki Multan 03007379852
Zawar Qamar Qayampur coming
Zulafqar Baloch Chanyot 03022990041
                         Ulma
Agha Naseem Ab Lahore 03009456500
Ali Nasar Hussaini Talharha 03009648344
Aqil Raza Zaidi Lahore 03004607089
Abdul Hakeem Pro  Sindh 03002295110

Asghar Ali Rohani

Shakhu chak 03005418959

Azhar  Haideri

Rahwali 03338167912
Fazal Abbas Multan coming
Ghazanfar Tonswi Bahawalpur 03006335245
Hamid Raza Sultani Lahore 03004459550
Irshad Zardari Sindh 03004280566
Jaffer Jatoe Lahore 03008067439
Munawar Gaderi Jhung 03004058840
Mazhar Sherazi Faislabad 03006012058
Manzur Shah Sohdra coming
Zaulafqar Naqvi Karachi 03009615828
Nasar Abbas Multan 03009484629
Riaz Razvi Qilamiansingh 03004581461

Ata Huss Mahajar

Sanawa 03006376938

Azhar Baloch

Jhung coming

Altaf Shah

Jahanpur 03006370068
Agha Ali Hus Qumi Bhakar

03009897872

Ansar Imam Gujar Khan 03009733989
Ali Abbas Alvi Chunya

03008824602

Ameer Abbas kala Sargodha coming
Amir  Rubani

Bhakar

03004123683
Aqil Mohsin Naqvi

DG Khan

03217865110

Ali Raza Bukhari

Daud Khail 03005214394

Asad Raza Bukh

Taradewali 03004128114

Abbas RazaJandvi

Raiwind coming
Bashir Salak Bhakar coming
Ghazanfar Gondal Deowal 03028607214
Ghazanfar Busalwi Jhung coming
Ghulam Bhati Kamalia coming
Ghulam Faridka Jhung coming
Gulzar Gondal Boosal 03009147410
Hafiz Raheem Chote 03006780354
Habib Raza Hafizabad 03458901472
Ijaz Huss Jhandwi Bahawalpur 03009681825
Ijaz Hussain Chote coming
Iqbal Hussain Bajarhwala 03006284187
Ilyas Raza Razvi DG Khan 03007510953
Jaffter Tayar Bhera 03009603083
Khuda Bakhsh Bhakar coming
Khurshid Porh Muzafargarh 03006761269
Khurshid Jafferi Jhung 03026727475
Khadim Gagri Muzafargarh 03007317741
Liaqat Hussain Samandwana 03008705796
Mushtaq Hussain Jhung 03004590093
Madah Shah Dairadinpana 03007480038
Manzur Shah Kotadu 03336004592
Mohammad Abbas Lahore 03004314445
Musa Khan Dairadinpana 03006354912
Maqbul Dhaku Jhung 03006505231
Muzamal Shah Katowal 03006243571
Mureed Hussain Padrarh 03345121474
Mukhtar Khokhar Sargodha 03006011760
Muntazir Mehdi Shekhupura coming
Nasar Notaq Bhakar 03007480038
Najam Shah Notak Bhakar 03006354744
Naveed Ashiq BA Lahore 03009434620
Niaz Abbas Joya Khushab 03008708474
Nawab Arif Dhan Bubkanwala 03006456039
Naeem Raza Jhamra 03339813682
Qazi Waseem Khanewal 03007319891
Qamar Abbas Narowali 03016203338
Riaz Hussin Shah Ratowal 03005178193
Sajid Hussain Rukan 03008626013
Sajad Sokrhe Tonsa 03006504082
Sabir Hussain shah Behal 03002571351
Sajad Hussain Shumari 03006234185
Shoukat Raza Multan 03006356810
Shafqat  Mohsin Gujrat 03009624814
Shafqat Shah Sargodha 03016756982
Shamas Abbas Karorh 03016756982
Shajar Hussain MBDin coming
Saqlain Ghallu Bhakar 03009401135
Taqi Qayamat Muzafargarh 03007703312
Tanvir Hussain MBDin 03007756101
Wasem Baloch Lalyan 03007701949
Zargham Abbas Jhung 03006501175
Zureyat Imran Sahiwal 03009603844
Zaighum Abbas Gujrat 03006244776
Zaighum Zaki Multan 03007379852
Zawar Qamar Qayampur coming
Zulafqar Baloch Chanyot 03022990041

 

HomePage